ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡ0Ρ-1ΚΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ (DESTINATION OF TASTE) για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών, ψυγείων και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/04/2014 10:47:06

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *