ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡ0Ρ-ΖΘ6 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσίας για την κάλυψη και διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ. για το οικονομικό έτος 2014», προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2014 09:06:45

Leave Comment