ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡ0Ρ-ΡΑΟ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την βαφή των δύο φάρων στους υποστηρικτικούς λιμένες του νέου λιμένα Τούρλου, προϋπολογισμού 5.336,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2014 08:05:57

Leave Comment