ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡ0Ρ-Ψ7Σ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικών Θεμάτων – Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2014», προϋπολογισμού 5.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2014 07:50:53

Leave Comment