ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡ0Ρ-Β4Ψ – Θέμα: Περί της παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός των κτιρίων των σφαγείων και στον περιβάλλοντα χώρο στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την τοποθέτηση αφαλάτωσης.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/04/2014 13:27:15

Leave Comment