ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ0Ρ-ΣΤ1 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την αποξήλωσης τοιχίου μπετόν και αναχώματος στον Ν. Λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 1.193,18 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/04/2014 10:06:45

Leave Comment

Your email address will not be published.