ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ0Ρ-ΚΞΜ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών κιγκαλερίας, προϋπολογισμού 2.735,50 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2014 09:15:43

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *