ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ0Ρ-ΤΩΗ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος TOSHIBA e-studio 207, προϋπολογισμού 975,56 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/05/2014 09:43:39

Leave Comment