ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ0Ρ-ΨΞΧ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την βαφή τμήματος κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών του νέου λιμένα Τούρλου – Εισόδου Κρουαζιερόπλοιων μέχρι Πράσινου Φάρου, προϋπολογισμού 9.280,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/05/2014 09:37:48

Leave Comment