ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ0Ρ-ΤΒΩ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ξενάριου Ιωάννη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον παλαιό λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2014 12:17:09

Leave Comment