ΑΔΑ: ΒΕΖΞΟΡ0Ρ-Β9Α – Θέμα: Περί της εξέτασης προμελέτης ολοκλήρωσης κτηρίων και υπαίθριων χώρων αυτών του έργου «Διαμόρφωσης χερσαίων χώρων παραπλεύρως παλαιού λιμένα Μυκόνου»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/06/2013 11:28:07

Leave Comment