ΑΔΑ: ΒΕΖΡΟΡ0Ρ-ΜΨΕ – Θέμα: Αντικατάσταση Μέλους Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/06/2013 11:07:45

Leave Comment