ΑΔΑ: ΒΕΖΛΟΡ0Ρ-Ν1Ι – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: ‘’Πυρασφάλεια- Ομάδες πυρασφάλειας αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών"

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/06/2013 14:51:17

Leave Comment