ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΡ0Ρ-9ΙΜ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του NIKOLOPOULOU SPIROU E (ATLANTIS) για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/06/2013 12:05:30

Leave Comment