ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟΡ0Ρ-0ΤΕ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του NIKOLOPOULOU SPIROU E (GOLD STAR) για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/06/2013 12:29:39

Leave Comment