ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΡ0Ρ-2ΨΨ – Θέμα: Περί της τροποποίησης της μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και έγκρισης των όρων του διαγωνισμού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2013 15:06:35

Leave Comment