ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ0Ρ-ΑΡ5 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Κ/ξιας Επιβατηγών και Τουριστικών πλοίων Μυκόνου-Δήλου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/06/2013 09:09:46

Leave Comment