ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ0Ρ-49Δ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Famelis-Χριστουλης ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης απλής χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/06/2013 12:44:29

Leave Comment