ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ0Ρ-ΟΗΣ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/06/2013 09:48:05

Leave Comment