ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡ0Ρ-ΥΘΧ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Μπαλανίκα Χαρίλαου του Ευαγγέλου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαριστών Εξωτερικών Κοιν/των Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/02/2013 09:03:58

Leave Comment