ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡ0Ρ-Φ4Ε – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση δελτίου τύπου περι ενημέρωσης τελών ελλιμενισμού, προϋπολογισμού 80,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/05/2013 13:10:54

Leave Comment