ΑΔΑ: ΒΕΝΓΟΡ0Ρ-6ΤΑ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Καραθανάση Στεργιανής του Κων/νου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, κλάδου ΠΕ Οικονομικού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/05/2013 09:55:58

Leave Comment