ΑΔΑ: ΒΕΝΦΟΡ0Ρ-ΓΤΖ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την βαφή των δυο φάρων στους υποστηρικτικούς λιμένες του νέου λιμένα Τούρλου, προϋπολογισμού 5.336,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2013 09:44:56

Leave Comment