ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΟΡ0Ρ-Φ06 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για τον Καθαρισμός λιμενικής ζώνης και οδών πρόσβασης σε αυτή από φερτά υλικά και μπάζα λόγω έντονης βροχόπτωσης, με μηχανήματα έργου, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 3.000,20 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2013 13:12:29

Leave Comment