ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΟΡ0Ρ-ΜΕΒ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς και ανύψωσης υλικών για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στις λιμενικές εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 600,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/01/2013 08:57:01

Leave Comment