ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΡ0Ρ-Ι7Υ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αλιέων Αγ.Νικόλαος-Αγ.Απόστολος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την πρυμνοδέτηση των αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών του συλλόγου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/03/2013 09:36:25

Leave Comment