ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΡ0Ρ-Φ5Χ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ζαφειρόπουλου Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2013 στην προβλήτα του Πλατύ Γιαλού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/03/2013 09:24:49

Leave Comment