ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΩΡ3 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Γρύμπλα Νικόλαου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον δίπλα από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 13:11:13

Leave Comment