ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-23Θ – Θέμα: Περί της αιτήσεως για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τη τοποθέτηση οικίσκου στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου στην εταιρεία Δήλεια Τουριστικό Γραφείο Μον. ΕΠΕ για το έτος 2013

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 09:23:56

Leave Comment