ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-1ΒΠ – Θέμα: Περί της αιτήσεως για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τη τοποθέτηση οικίσκου στο Νέο Λιμάνι Μυκόνου στην εταιρεία Δημ.Μάνεσης & Σία ΟΕ για το έτος 2013

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 09:36:40

Leave Comment