ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΡ0Ρ-3ΛΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αλιέων Άγιοι Απόστολοι-Αγ.Νικόλαος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου για το έτος 2013 καθώς και την χορήγηση αδειών εισόδου και στάθμευσης στο Γυαλό Μυκόνου για τα οχήματα των μελών του Σωματείου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/03/2013 14:47:52

Leave Comment