ΑΔΑ: ΒΕΧΟΟΡ0Ρ-Θ6Ψ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της ΣΚΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και την εκτέλεση έργου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/05/2013 11:15:59

Leave Comment