ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΡ0Ρ-94Σ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως μελέτης προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ. και της παραπομπής της στο Δήμο Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2013 10:48:47

Leave Comment