ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-Β1Ε – Θέμα: Περί της επικαιροποίησης της 24/2007 απόφασης του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ. «Περί της Αναθεώρησης της Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) ΚΑΙ του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ.Μ»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2013 12:40:51

Leave Comment