ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-ΨΑ1 – Θέμα: Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Κουμπάρο Φανούρη

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2013 10:30:43

Leave Comment