ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-ΓΞ0 – Θέμα: Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Σουριαδάκη Εμμανουήλ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2013 10:24:23

Leave Comment