ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΡ0Ρ-Κ2Μ – Θέμα: Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία Χ & Σ Βερώνης ΕΠΕ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2013 14:23:24

Leave Comment