ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΡ0Ρ-9Τ9 – Θέμα: Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Ξυδάκη Σαράντη

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2013 15:07:15

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *