ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΟΡ0Ρ-1Ι0 – Θέμα: Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κο Μεντζενιώτη Ηλία για την άσκηση στάσιμου εμπορίου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2013 14:05:22

Leave Comment