ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡ0Ρ-ΕΗ5 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Κ/ξιας Επιβατηγων και Τουριστικών πλοίων Μυκόνου-Δήλου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2013 09:30:33

Leave Comment