ΑΔΑ: Β8ΞΦΟΡ0Ρ-ΑΝΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΑΝΤΩ ΑΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/06/2014 07:46:37

Leave Comment