ΑΔΑ: Β8ΛΩΟΡ0Ρ-ΜΜΛ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Α. Μπουγιούρης & ΣΙΑ ΕΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2015 14:21:57

Leave Comment

Your email address will not be published.