ΑΔΑ: Β5ΙΕΟΡ0Ρ-ΑΛ7 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών άντλησης όμβριων υδάτων προϋπολογισμού 512,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2014 14:38:21

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *