ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-ΥΥ9 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Σουγαντζής Γ. – Καραφίλης Ι. Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 17:37:04

Leave Comment