ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-ΥΤΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Ξυδάκη Ειρήνης για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση ψυγείων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 18:12:43

Leave Comment