ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-ΟΛΓ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Καπιώτης Γεώργιος & Σια ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 17:33:49

Leave Comment