ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-ΝΓΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Μπαγκόγια Βασιλικής για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 17:40:13

Leave Comment