ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-Ι6Ε – Θέμα: Περί του δικαιώματος υπογραφών στους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Δ.Λ.Τ.Μ. σύμφωνα με το άρθρο 166 παρ.6 του ΔΚΚ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 16:39:19

Leave Comment