ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-ΧΤΚ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του σωματείου παραγωγών Άγιος Τρύφωνας για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 17:01:44

Leave Comment