ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΡ0Ρ-Χ70 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του σωματείου αλιέων Αποστ. Πέτρος για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2012 16:56:59

Leave Comment